Lưu Đức Hoa được đưa vào viện sau tai nạn ngã ngựa

0
8


Nam diễn viên từ Thái Lan về Hong Kong bằng chuyên cơ.