Lưu Đức Hoa cho sửa nhà để tiện ngồi xe lăn khi ra viện

0
9


Hiện Lưu Đức Hoa vẫn nằm liệt giường, hàng ngày đầu giường được nâng lên để nam diễn viên ngồi trong thời gian ngắn.