Diễn xuất nhiều cảm xúc của Trê Phi và Bí Ngô – hai con của Nghệ sĩ Nhân dân – trong ca kịch ‘Mẹ ơi, đừng khóc’ chinh phục người xem.